HomeOdborné semináre

Zdaňovanie príjmov fyzickej a právnickej osoby po 01.01.2015

Slovenská asociácia malých podnikov , pobočka Trnava, Lomonosová 6                                   Vás pozýva dňa 5. mája 2015 o 9.00 hod. – utorok

Konferencia 30.10.2014 k Systému odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a Zakonník práce,
Konferencia „Vplyv dohody TTIP na zahraničný obchod malých a stredných podnikov“
„Zmeny vo verejnom obstarávani po novele č. 58/2011 a 158/2011, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ….“

logo-samp-maleSlovenská asociácia malých podnikov , pobočka Trnava, Lomonosová 6

                                  Vás pozýva dňa 5. mája 2015 o 9.00 hod. – utorok na seminár

                                  Zdaňovanie príjmov fyzickej a právnickej osoby po 01.01.2015

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová, metodik
Ing. Marcela Prajová, metodik

Miesto konania: X. Základná škola, ul. K. Mahra 11, Trnava

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
tel.: 0905 335 097
e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 25,- EUR, ostatní: 35,- EUR
poplatok splatný pri prezentácii – faktúra na vyžiadanie
Program:
• Novely zákona o dani z príjmov prijaté v roku 2014 účinné od 01.01.2015
resp. 01.01.2016 so zameraním na zákon číslo 333/2014 Z.z.:
o Zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti
o Zdaňovanie zdravotníckych pracovníkov
o Zmeny súvisiace so zdaňovaním ostatných príjmov
o Zmeny vo vymedzení oslobodených príjmov
o Výdavky po zaplatení
o Limitovaná vstupná cena osobných automobilov
o Limitované nájomné pri prenájme osobných automobilov
o Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku využívanom aj na súkromné
účely
o Uplatnenie odpisov pri prenajímanom majetku
o Zmeny pri predaji majetku a zásob
o Zmeny v odpisovaní
o Zmeny v leasingu
o Transferové oceňovanie
o Iné zmeny zákona o dani z príjmov
• Diskusia a odpovede na dopyty