HomeAktualityOdborné semináre

Nový zákon č. 343/2/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Actoris System s.r.o. v súčinnosti so SAMP Vás srdečne pozývajú na školenie Nový zákon č. 343/2/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

K o m u n i k é Z tlačovej konferencie Slovenskej asociácie malých podnikov, Dom podnikateľov, 11.2.2014
Pracovné stretnutie k Memorandu SAMP a SŽK k situácii v oblasti energetiky
Video o byrokratickom hadovi

Actoris System s.r.o. v súčinnosti so SAMP Vás srdečne pozývajú na školenie Nový zákon č. 343/2/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Lektor: Ing. Anna Pribylincová

Miesto konania: Bratislava, Reštaurácia Planetka, Drieňová 37 www.restauraciaplanetka.sk

Čas konania: 2.- 4.3.2016

Prihlášky a informácie: samp@admin.samp-msp.sk

Účastnícky poplatok:
členovia SAMP: 150,- EUR, ostatní: 200,- EUR

Program:

Školenie o novom zákone o VO obsiahne tri úrovne účinnosti zákona:

 malá čiastka dňom vyhlásenia, časť od 1.1.2016 a ostatné od 18.4.2016
 Diskusia

Počas seminára bude podávaný obed a občerstvenie – materiály budú dodané.