HomeAktuality

Memorandum k situácii v oblasti energetiky, cien, elektriny, plynu a materiálových vstupov + sprievodný list na MH SR

Pripomienky Vláde SR k programovému dokumentu Moderné a úspešné Slovensko
Fotky z XXI. Snemu dňa 5.5.2022
Projekt odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva 30.10.2017

Na Sneme SAMP a Zhromaždení delegátov Slovenskej živnostenskej komory bolo prijaté Memorandum k energetike so žiadosťou na pána ministra hospodárstva SR, Richarda Sulíka, na zorganizovanie okrúhleho stola k riešeniu situácie v oblasti energií, cien elektriny, plynu a vstupov, značne doliehajúcich na všetky sektory MSP a hospodárstvo SR.

Stretnutie k téme bolo dohovorené so štátnym  tajomníkom Jánom Oravcom.

Memorandum MH SR – SAMP SŽK k energetike 27.06.2022

Memorandum Sprievodný list MH SR – 29.06.2022