Memorandum k situácii v oblasti energetiky, cien, elektriny, plynu a materiálových vstupov + sprievodný list na MH SR

HomeAktuality

Memorandum k situácii v oblasti energetiky, cien, elektriny, plynu a materiálových vstupov + sprievodný list na MH SR

Rovná daň
Vyjadrenie pre Hospodárske noviny k téme: Čo sme v účtovníctve v roku 2020 privítali a čo nám komplikovalo prácu
Veľtrh práce – Job Expo 2015

Na Sneme SAMP a Zhromaždení delegátov Slovenskej živnostenskej komory bolo prijaté Memorandum k energetike so žiadosťou na pána ministra hospodárstva SR, Richarda Sulíka, na zorganizovanie okrúhleho stola k riešeniu situácie v oblasti energií, cien elektriny, plynu a vstupov, značne doliehajúcich na všetky sektory MSP a hospodárstvo SR.

Stretnutie k téme bolo dohovorené so štátnym  tajomníkom Jánom Oravcom.

Memorandum MH SR – SAMP SŽK k energetike 27.06.2022

Memorandum Sprievodný list MH SR – 29.06.2022