3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027, 31. 5. 2023

HomeAktuality

3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027, 31. 5. 2023

Záznam z medzinárodnej Česko – Slovenskej konferencie pre rodinné podniky
XXII. Snem SAMP 2022/2023
Problematika stravných lístkov a nedeľného predaja

3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027 sa uskutočnilo 31. mája 2023 v účelovom zariadení Bôrik.

Zúčastnil sa p. Ing. Vladimír Sirotka, CSc. ktorý je stálym členom Monitorovacieho výboru.

Všetky dokumenty nájdete na linku:

3. zasadnutie Monitorovacieho výboru