3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027, 31. 5. 2023

HomeAktuality

3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027, 31. 5. 2023

Euro-fórum Ekonomického ústavu SAV
Školenie Daňové priznanie FO a PO, novela zákona o dani z príjmov
SAMP sa dlhodobo snaží o zlepšovanie podmienok podnikateľského prostredia a úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami. Výber aktivít rokov 2022-2023

3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027 sa uskutočnilo 31. mája 2023 v účelovom zariadení Bôrik.

Zúčastnil sa p. Ing. Vladimír Sirotka, CSc. ktorý je stálym členom Monitorovacieho výboru.

Všetky dokumenty nájdete na linku:

3. zasadnutie Monitorovacieho výboru