HomeAktuality

Petícia proti zavedeniu daňových licencií

Dávame do pozornosti petíciu proti zavedeniu daňových licencií – tzv. dane zo straty. Isto ste postrehli nové zmeny, ktoré sa udiali v posledných dňoc

Memorandum o vzájomnej spolupráci
Pripomienky k Novele zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch.
Podporte nás 2 % z Vašich daní

Dávame do pozornosti petíciu proti zavedeniu daňových licencií – tzv. dane zo straty. Isto ste postrehli nové zmeny, ktoré sa udiali v posledných dňoch. Vláda chce zaviesť nové daňové licencie, ktoré by mali obmedziť neplatičov daní. Je však veľký rozdiel medzi: neplatiť dane a nemať daňovú povinnosť. Ak niekto zámerne neplatí dane, je podvodník. Ak sa však dostane do účtovnej straty, a z tohto dôvodu nemá daňovú povinnosť, je to normálny prirodzený stav najmä začínajúceho podnikateľa, ktorý investoval, obstaral hmotný majetok, je v rozbehu a nemá ešte dostatočné tržby. Okrem zníženia priameho daňovo-odvodového zaťaženia a spružnenia pracovného práva je potrebné zjednodušovať daňový a odvodový systém, a nie zavádzať nové nezmyselné dane.

My, dole podpísaní, požadujeme úplné upustenie od tohto zámeru.
Svoje stanovisko môžete vyjadriť na nasledujúcej stránke.

http://www.peticie.com/peticia_proti_zavedeniu_danovych_licencii_tzv_dane_zo_straty