Zápisnica z 1. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre program Slovensko 2021 – 2027

HomeAktuality

Zápisnica z 1. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre program Slovensko 2021 – 2027

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ, 10. 5. 2023
Stakeholder Brunch: Mobilita vs odlev mozgov
Ocenenie práce SAMP

Dňa 16. 2. 2023 sa zúčastnil prezident SAMP, Ing. Vladimír Sirotka, CSc. ako menovaný zástupca SAMP na 1. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre program Slovensko 2021- 2027. Rokovanie bolo zamerané na návrhy štatútov a Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru.

Ing. Sirotka vyjadril stanovisko SAMP, že súhlasíme s prezentovanými pripomienkami a navrhol, aby všetky pripomienky boli zapracované v rámci 2. zasadnutia Monitorovacieho výboru.

V ďalšom poukázal na potrebu podpory aj malých a mikro podnikov, ktoré majú schopnosť generovať inovatívne projekty.

Prezentácia_Program-Slovensko_aktuálny-stav

Zápisnica ako aj ďalšie dokumenty z rokovania sú zverejnené na stránke : 1. zasadnutie

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.