TREND konferenica – Rodinné firmy 2023, 16. marca 2023

HomeAktuality

TREND konferenica – Rodinné firmy 2023, 16. marca 2023

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 -2027 pre Integrovaný územný rozvoj a pre cieľ 5 (Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív) politiky súdržnosti EÚ, 5. 5. 2023
SITA- Malým podnikom by pomohlo rodinné zdaňovanie
Vyjadrenie k balíku Prvá pomoc ++
Dňa 16. marca 2023 sa konala TREND konferencia – Rodinné firmy 2023, na ktorej sa zúčastnil aj prezident SAMP, p. Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
Okrem p. Sirotku sa konferencie zúčastnili aj:
🔴 Ladislav Šutý, poradca ministra, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
🔴 Ján Solík, prezident, Združenie podnikateľov Slovenska
🔴 Dagmar Yoder, partnerka a advokátka, Deloitte Legal
🔴 Andrej Viceník, vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo a člen predstavenstva VÚB banky
🔴 Peter Štrpka, poradca ministra, Ministerstvo spravodlivosti SR
Viac konferencií nájdete na: Konferencia TREND – Rodinné firmy 2023