TREND konferenica – Rodinné firmy 2023, 16. marca 2023

HomeAktuality

TREND konferenica – Rodinné firmy 2023, 16. marca 2023

2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ, 7. 7. 2023
Prieskum realizovaný SAMP v čase od 11.06 až 5.08.2014
SNEM SAMP 2017
Dňa 16. marca 2023 sa konala TREND konferencia – Rodinné firmy 2023, na ktorej sa zúčastnil aj prezident SAMP, p. Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
Okrem p. Sirotku sa konferencie zúčastnili aj:
🔴 Ladislav Šutý, poradca ministra, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
🔴 Ján Solík, prezident, Združenie podnikateľov Slovenska
🔴 Dagmar Yoder, partnerka a advokátka, Deloitte Legal
🔴 Andrej Viceník, vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo a člen predstavenstva VÚB banky
🔴 Peter Štrpka, poradca ministra, Ministerstvo spravodlivosti SR
Viac konferencií nájdete na: Konferencia TREND – Rodinné firmy 2023