TREND konferenica – Rodinné firmy 2023, 16. marca 2023

HomeAktuality

TREND konferenica – Rodinné firmy 2023, 16. marca 2023

Konzultácie na MZ SR
Energetická kríza – p. Sirotka v TV Regina, 17.10.2022
Vyjadrenie k balíku Prvá pomoc ++
Dňa 16. marca 2023 sa konala TREND konferencia – Rodinné firmy 2023, na ktorej sa zúčastnil aj prezident SAMP, p. Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
Okrem p. Sirotku sa konferencie zúčastnili aj:
🔴 Ladislav Šutý, poradca ministra, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
🔴 Ján Solík, prezident, Združenie podnikateľov Slovenska
🔴 Dagmar Yoder, partnerka a advokátka, Deloitte Legal
🔴 Andrej Viceník, vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo a člen predstavenstva VÚB banky
🔴 Peter Štrpka, poradca ministra, Ministerstvo spravodlivosti SR
Viac konferencií nájdete na: Konferencia TREND – Rodinné firmy 2023