HomeAktuality

E Kasa – rýchly prieskum postojov členov k problematike Novely zákona 289/2008 Z.z. 20.9.2018

SAMP vykonala rýchly prieskum postojov svojich členov k danej problematike. Podľa rýchleho prieskumu medzi našimi členmi podnikateľmi a účtovníčkami u

List predsedovi NR SR, Borisovi Kollárovi, 17.8.2022
Systém „Licencie“ Koncepčný návrh
Vyjadrenie pre SITA

SAMP vykonala rýchly prieskum postojov svojich členov k danej problematike. Podľa rýchleho prieskumu medzi našimi členmi podnikateľmi a účtovníčkami uvádzame vznik možných problémov a otázok:

 1. SAMP požaduje zachovať úložisko dát vstupujúcich do e-kasy (tržby), vlastne doterajší “Fiškálny modul“ aj na zbernom mieste, teda u podnikateľa, ktorý e-kasu bude prevádzkovať a doteraz ERP prevádzkoval.
 2. Finančné vyjadrenie úspory nákladov nie je presné. Vznikajú nové náklady (niektorým) vo výške min. 120 €/rok za prenos cestou internetovej siete. Tiež náklady pre tých, ktorí nemajú, resp. nemajú prístup k internetu pri zabezpečení odosielania dát inak. Môže to znamenať, že náklady budú vyššie.
 3. Prenos dát medzi e Kasa klient a úložiskom e Kasa na FS je prenos, ktorý musí byť v zmysle GDPR chránený. Toto si zrejme bude vyžadovať spracovanie projektu na ochranu osobných údajov, čo môže znamenať vyvolanie ďalších finančných nákladov a a technických opatrení.
 4. SAMP požaduje, aby z cca deklarovaných 80 mil. € zvýšeného výberu daní pre štát bol vyčlenený fond na úhradu zvýšených nákladov u podnikateľov. Z tohto by boli zvýšené náklady hradené.
 5.  Náklady môžu znamenať:Náklady na internetové zabezpečenie

  Náklady na implementáciu GDPR

  Náklady na HW, vybavenie kasy

  Náklady na SW (komunikačné moduly?

 6. Pri vykonávaní kontroly pracovníkom kontrolného orgánu požadujeme preukázať sa preukazom už pri začiatku kontroly. (č.1. bodu 54 § 17 ods. 2 návrhu zákona).
 7. Je potrebné riešiť situáciu ambulantného predaja, stánkového predaja a trhovcov. (On line napojenie)?
 8. Pokuty za priestupky definované v rozpätí dávajú možnosť individuálneho prístupu ku kontrolovanému subjektu, čo dáva na jednej strane možnosť zvážiť mieru zavinenia, ale zároveň otvára priestor na „dohodu“,? Horné hranice pri tom môžu byť pre MSP a Živnostníka aj likvidačné. Navrhujeme jasné vymedzenie postihov s príslušným znížením horných sadzieb.

Čítaj viac: stanovisko SAMP E-kasa 20.9.2018