Ocenenie práce SAMP

HomeAktuality

Ocenenie práce SAMP

  V rámci predsedníctva SR v Rade Európy, bol prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, Ing. Vladimír Sirotka, CSc., ocenený medailou Slovenskej asociácie podnikových finančníkov za aktívnu spoluprácu.

E Kasa – rýchly prieskum postojov členov k problematike Novely zákona 289/2008 Z.z. 20.9.2018
Snem SAMP 26.5.2015
Seminár – DPH novela zákona od 1.1.2017, vybrané prípady z praxe

 

V rámci predsedníctva SR v Rade Európy, bol prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, Ing. Vladimír Sirotka, CSc., ocenený medailou Slovenskej asociácie podnikových finančníkov za aktívnu spoluprácu.