2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027, 21.4.2023

HomeAktuality

2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027, 21.4.2023

Správa o priebehu konferencie Česko – Slovenský deň Rodinného podnikania a konferencií „Rodinné podnikanie na Slovensku“
SAMP sa dlhodobo snaží o zlepšovanie podmienok podnikateľského prostredia a úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami. Výber aktivít rokov 2022-2023
Konzultácie na MF SR

Druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027 sa konalo 21. apríla 2023 v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR.

Na zasadnutí sa zúčastnil prezident SAMP, Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Zápisnicu, prezenčnú listinu, prezentácie, ako aj všetky schválené dokumenty nájdete kliknutím na link:

2. zasadnutie Monitorovacieho výboru