2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027, 21.4.2023

HomeAktuality

2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027, 21.4.2023

List predsedovi NR SR, Borisovi Kollárovi, 17.8.2022
1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 -2027 pre Integrovaný územný rozvoj a pre cieľ 5 (Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív) politiky súdržnosti EÚ, 5. 5. 2023
SAMP sa dlhodobo snaží o zlepšovanie podmienok podnikateľského prostredia a úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami. Výber aktivít rokov 2022-2023

Druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027 sa konalo 21. apríla 2023 v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR.

Na zasadnutí sa zúčastnil prezident SAMP, Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Zápisnicu, prezenčnú listinu, prezentácie, ako aj všetky schválené dokumenty nájdete kliknutím na link:

2. zasadnutie Monitorovacieho výboru