2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu, 28.4.2023

HomeAktuality

2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu, 28.4.2023

2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu sa konalo dňa 28.4.2023 v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR. Na zasadnutí sa sa zúčastnil p. Ing. Marián Bakita, MBA, ktorý je stálym členom komisie. Dokumenty si môžete pozrieť kliknutým na link: 2. Zasadnutie

Členská základňa
Seminár -Novela zákona o dani z príjmov
Správa o činnosti SAMP za rok 2021/2022, 5.5.2022

2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu sa konalo dňa 28.4.2023 v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR.

Na zasadnutí sa sa zúčastnil p. Ing. Marián Bakita, MBA, ktorý je stálym členom komisie.

Dokumenty si môžete pozrieť kliknutým na link:

2. Zasadnutie