1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu, 4. 4. 2023

HomeAktuality

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu, 4. 4. 2023

Odborný seminár na tému odvetvových štandardov a Vianočná kapustnica SAMP
Prieskum RP a príprava akcie k 100 a 25 výročiam vzniku ČSR, ČR a SR 16.08.2018.
Zápisnica z 1. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre program Slovensko 2021 – 2027

Prvé zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu sa sa konalo 4. apríla 2023.

Členom komisie je v zastúpení SAMP  p. Ing. Marián Bakita, MBA. Na prvom zasadnutí ho zastupoval p. Ing. Ján Pleník.

Zápisnicu zo zasadnutia si môžete prečítať tu: Zápisnica

Program zasadnutia: Program

Prezenčná listina: Prezenčná listina

Prezentácia s názvom „Druhý a třetí pilíř MST“ : Prezentácia

Prezentácia s názvom „Základné informácie o FST a harmonogram plánovaných výziev FST“: Prezentácia

Uznesenie zo zasadnutia: Uznesenie