HomeAktuality

Otvorený list premiérovi

Ako zástupcovia veľkej časti vlastníkov bytov, správcov bytových domoch aj malých a stredných podnikov a živnostníkov na Slovensku, dovoľujeme si Vás

List E. Hegerovi – Rozbor dopadu noviel
Dotazník Rodinného podnikania – vyplňte on line
Memorandum

Ako zástupcovia veľkej časti vlastníkov bytov, správcov bytových domoch aj malých a stredných podnikov a živnostníkov na Slovensku, dovoľujeme si Vás požiadať aj cez tento otvorený list s prosbou o nápravu veľkej protispoločenskej krivdy voči mnohým občanom. Spáchala ju ešte v roku 2014 vládna koalícia na čele so stranou SMER-SD, keď schválila novelu  č.100/2014 Z.z.  zákona č. 657/2004 Z. z.  o tepelnej energetike.

Táto legislatíva, účelovo zdeformovaná zmenami lobistov v NR SR po ukončení pripomienkového konania,   postihla občanov pri odbere tepla „nevoľníctvom“. V rozpore s pravidlami o voľnom trhu a konkurenčnom prostredí zaviazala občanov odoberať teplo výlučne len z centrálnych zdrojov tepla (CZT), ktoré majú v tomto segmente monopolné postavenie.
Daný diktát monopolistov  a ich veľmi  predražené služby však postihnutí občania nemôžu odmietnuť a nahradiť ich oveľa lacnejším zdrojom tepla bez súhlasu prevádzkovateľa CZT.  A tak doplácajú na ich koristnícku ziskuchtivosť tisíce a tisíce rodín, vrátane tých sociálne najzraniteľnejších, a to úhradami neoprávnených platieb za dodané  teplo  a teplú úžitkovú vodu.

Pojem „teplárenské nevoľníctvo“ si nadväzne po nadobudnutí účinnosti kritizovanej legislatívy  osvojili aj poslanci vtedajšej opozície (terajšej koalície)  a  upozornili  spolu s nami na problémy, ktoré novela zákona priniesla pre občanov. Vtedy opozičné OĽANO a SaS sa viackrát snažili  podať k zákonu v parlamente pozmeňujúce návrhy, ktoré však pre zamietavé stanoviská vládnych poslancov  nikdy  neprešli.

Nadväzne signatári tohto otvoreného listu spísali petíciu, ktorú  podpísalo viac ako 11 000 občanov  a adresovali ju   prezidentovi republiky pánovi Kiskovi. Ten sa potom  listom obrátil na predsedu vlády a ministra hospodárstva, aby riešili daný vážny problém hromadnej petície. Tým sa však títo autokratickí páni nezaoberali. Po prijatí tejto protispoločenskej legislatívy skupina vtedy opozičných poslancov, podala podnet na Ústavný súd, ktorý návrhu skupiny poslancov na začatie konania v danej veci nevyhovel. Výrok ústavných sudcov nám pripomína súčasnú katastrofálnu situáciu v súdnictve ako takom. Nie je predsa možné ani mysliteľné, aby akýkoľvek zákon určil občanom kde a  aký tovar  si môžu alebo nemôžu za svoje peniaze kúpiť. Tovarom v tomto prípade je aj tepelná energia, ktorá je definovateľná, merateľná a faktúrovateľná. Zostávame s výrokom Ústavného súdu sklamaní, ale s podozrením, že aj tu došlo  k „lobingu“ tak ako sa to udialo aj pri tvorbe tohto zákona v roku 2014.  Potvrdzuje to i skutočnosť, že rokovanie Ústavného súdu SR sa uskutočnilo na neverejnom zasadnutí pléna.

Nástup novej vlády nás signatárov listu a tisíce okradnutých odberateľov predraženého tepla  potešil, keď sa riešenie tohto teplárenského nevoľníctva dostalo aj do programového vyhlásenia vlády, do  koaličnej zmluvy aj do tzv. rýchleho riešenia zmien zákonov, formou takzvaného „KILEČKA“.

Ako disciplinovaní občania máme plné pochopenie v akej kritickej, vrátane  časovej, tiesni a situácii je terajšia nová vláda. Aj to, aké „dedičstvo“ zdedila po predchodcoch. Ale napriek tomu očakávame, že pán minister hospodárstva čoskoro predloží v našej veci „teplárenského nevoľníctva“ do parlamentu príslušný návrh zákonnej zmeny, nakoľko vláda podporuje rôzne programy na šetrenie energií, financií a ochranu životného prostredia, pričom  práve naša požiadavka na legislatívnu zmenu prinesie v tejto celospoločensky závažnej otázke nielen mimoriadne veľké úspory energie tepla a financií obyvateľstva, ale nebude stáť štát ani euro.  Všetky výdavky totiž v praxi si zaplatia  spotrebitelia tepla a tým si sami ušetria nemálo financií oproti súčasnému stavu.

Tí čo chcú ušetriť svoje peniaze,  budú sa môcť pre úsporu aj slobodne rozhodnúť a za vlastné financie si vybudujú v  bytových domoch kotolne ako spoločné vlastníctvo s obnoviteľným zdrojom tepla (tepelné čerpadlo, solárny systém…), čo zníži náklady vlastníkov o cca 40%,  ušetrí palivo cca o 27%  a  úmerne k tomu zníži emisie.

Treba poukázať aj na skutočnosť, že prevádzkovatelia CZT sú  „podnikatelia“, ktorí sa predovšetkým snažia vytvoriť  čo najvyšší zisk a ako monopolistov však už samotné uspokojovanie záujmov a potrieb zákazníkov, je pre nich druhoradé.  Túto skutočnosť potvrdili v nedávnej dobe aj prípady zdrojov CZT vo Vranove nad Topľou a Revúcej. V týchto mestách sa ľudia stali rukojemníkmi  dodávateľa tepla z centrálneho zdroja.

Vážený pán premiér, týmto si dovolíme apelovať na Vás, aby ste pomohli uviesť do praxe koaličné sľuby, Vašich poslancov, a pýtame sa aká je to vláda, ktorá si nevie obhájiť to, čo občanom pred voľbami sľúbila.  Veď nie je predsa normálne, aby občania boli nevoľníkmi podnikateľov, ktorí nekalo podnikajú na štátnom a obecnom majetku. Prosíme Vás, zariaďte nápravu tejto od roku 2014 trvajúcej nespravodlivosti novelizáciou zákona, tak aby malo pre ľudí zmysel veriť v spravodlivosť a slušne môcť žiť na Slovensku. V tomto úsilí Vám úprimne prajeme veľa zdravia, mnoho fyzických aj psychických síl.

S pozdravom

Za :

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku,                           Ing. Miroslav Verčimák

Asociácia vlastníkov bytov                                                                             Miroslav Kantner

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov          Ing. Ivan Krechňák

V Bratislave, dňa 23.11.2020