HomeAktualityOdborné semináre

Seminár- Novela zákona o DPH

Slovenská asociácia malých podnikov, Drieňova 37 Bratislava Vás pozýva dňa 10. decembra 2015 o 15:00 hod. – štvrtok na seminár Novela zákona o DPH

SAMP sa dlhodobo snaží o zlepšovanie podmienok podnikateľského prostredia a úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami. Výber aktivít rokov 2022-2023
Konferencia „Vplyv dohody TTIP na zahraničný obchod malých a stredných podnikov“
XXII. Snem SAMP 2022/2023

logo-samp-male

Slovenská asociácia malých podnikov, Drieňova 37 Bratislava

Vás pozýva dňa 10. decembra 2015 o 15:00 hod. – štvrtok na seminár

Novela zákona o DPH

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková Finančné riaditeľstvo SR

Miesto konania: Drieňová 37 Bratislava v sídle SAMP

Dátum a čas: 10.12.2015 o 15:00 hod

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 25,- EUR, ostatní: 40,- EUR
poplatok splatný pri prezentácii
Program seminára:

– Novela zákona č. 222/2001 Z.z. o DPH účinná od 1.1.2016

– Povinnosti platiteľa z titulu ročného zúčtovania odpočtu podľa § 50 zákona o DPH

Diskusia

Kontakt: Magdaléna Lipáková, 02/4342 2425, 4333 0930, 0908 219 568 e-mail: samp@admin.samp-msp.sk;