HomeVýstupy v médiáchPripomienkovanie

Stretnutie na Ministerstve Financií

20.2.2014 sa naši zástupcovia stretli na MF SR na rokovaní s pracovníkmi odboru nepriamych daní. Delegáciu SAMP ktorú viedol prezident SAMP, Ing. Vl

Dotazník k podnikateľskému prostrediu – vyhodnotenie
Pripomienky k Novele zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch.
Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

logo-samp-male
20.2.2014 sa naši zástupcovia stretli na MF SR na rokovaní s pracovníkmi odboru nepriamych daní. Delegáciu SAMP ktorú viedol prezident SAMP, Ing. Vladimír Sirotka, CSc., tvorili členovia prezídia SAMP, Ing. Viera Vašicová, Ing. Katarína Marynčáková, Eva Darášová, a Ing. Stanislav Vašica.

Na rokovaní sme predložili súbor praktických pripomienok ku Kontrolnému výkazu DPH a  poznatkov z fungovania portálu FS s e- komunikáciou pri podaní kontrolného výkazu k DPH a komunikácie pri daňových priznaniach k dani z príjmu fyzických a právnických osôb.  Zároveň sme navrhovali:

– chápať terajšiu prevádzku elektronického podávania kontrolných výkazov ako skúšobnú do 30.6.2014

– doladiť portál finančnej správy do bezchybnej prevádzky

– neuplatňovať pokuty za chyby, ktoré nevedú k daňovým únikom

– vykonať súbor školení pre účtovničky a malé podniky. V tejto veci ponúkla SAMP účinnú spoluprácu.

Výsledkom je aj opatrenie MF SR, ktorým ustanovuje neuplatňovanie pokút pre formálne chyby. MF SR uskutoční požadované školenia.

Potrebu zaškolenia a vysvetlenia k výkazom DPH a e – komunikácii obratom nahláste na e – mail:

samp@admin.samp-msp.sk; (!!).  SAMP zorganizuje príslušné zaškolenie.

Následne bude 4.3.1014 uskutočnené rokovanie s riad. Finančnej správy Ing. Imreczem  a pracovníkmi FS.

Na záver rokovania informovala SAMP o výsledkoch rokovania v STV.

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=23.02.2014