HomeFinančna správa SR

Tlačová správa eDane pre všetkých

Tlačová správa eDane pre všetkých Bratislava – 26. 02. 2014: Aplikácia eDane je od februára dostupná pre všetky operačné systémy. Finančná správ

Tlačová správa Na 2% sa vyzbieralo 46 708 235,15 eur
Odklad daňového priznania aj tento rok
Daňové úrady predĺžia úradné hodiny

image001Tlačová správa

eDane pre všetkých

Bratislava – 26. 02. 2014: Aplikácia eDane je od februára dostupná pre všetky operačné systémy. Finančná správa aj takýmto spôsobom vychádza v ústrety občanom, ktorí potrebujú alebo chcú s finančnou správou komunikovať elektronicky.

Doterajšie eDane Windows sú aplikáciou, ktorá slúži len užívateľom software Windows. Nová aplikácia eDane Java a ich najnovšia verzia pre rok 2014 je však prístupná aj operačnému systému Linux či MAC. Nová verzia eDane Java je zároveň kompatibilná s novým portálom finančnej správy a umožňuje tak operatívnu aktualizáciu formulárov. Znamená to, že na obidvoch miestach (portál aj eDane Java), nájdu občania aj podnikatelia rovnaké daňové tlačivá. V tejto aplikácii je možné nájsť a vyplniť napríklad tlačivo na daň z príjmu fyzických osôb typ A aj typ B. Formuláre si občania aj podnikatelia môžu po vyplnení odkontrolovať a podať na finančnú správu, prípadne vytlačiť. Platitelia DPH si túto povinnosť musia splniť výlučne elektronicky. Všetci ostatní môžu využiť aj doteraz používané formy, teda priznanie vytlačiť a poslať poštou alebo priniesť osobne na daňový úrad.

Tlačivá daňového priznania na daň z príjmu fyzických osôb typ A a B a tiež na daň z príjmu právnických osôb sú dostupné aj na portáli finančnej správy. Na portáli finančnej správy ich občania ich nájdu spoločne so všetkými ostatnými vzormi daňových priznaní na úvodnej stránke:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov
Na portáli je možné si tlačivá vyplniť, odkontrolovať a následne buď poslať na finančnú správu elektronicky, alebo si ich vytlačiť a v papierovej forme poslať poštou alebo priniesť na podateľňu.

Daňové priznania na daň z príjmu je potrebné na daňové úrady podať do 31. marca 2014. Ak podnikatelia či občania tento termín nestihnú, môžu si podanie odložiť o 3 alebo o 6 mesiacov. Podrobnosti nájdu aj na portáli finančnej správy.

Verzia eDane Windows bude fungovať aj naďalej. Táto aplikácia sa bude špecializovať na podávanie nadrozmerných formulárov (napríklad tu možnosť vyexportovať kontrolný výkaz do formátu scv, txt, html). Odporúčame ju používať predovšetkým na podávanie dokumentov:
– kontrolných výkazov DPH, ktoré majú viac ako 100 000 riadkov,
– daň z motorových vozidiel (ak má podnikateľ väčší vozový park),
– ročné hlásenie – hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, atď… .

V aplikácii eDANE/WIN nebudú zapracované formuláre :
– daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A za rok 2013,
– daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2013,
– daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2013.image004