Category Archives: Aktuality

Publikačná činnosť 2020

23.10.2020 TA3 – vyjadrenie ku celoplošnému testovaniu a lockdownu 22.10.2020 Virtuálna konferencia – organizácií a iniciatív bojujúcich za gastro 15.10.2020 Virtuálna tlačová konferencia spoločnosti Visa 13.10.2020 Hodposárke Noviny – p.Kullová – vyjadrenie ku krízovým opatreniam vlády 12.10.2020 RTVS Kazalková – vyjadrenie ku krízovým opatreniam vlády – nahrávka pre rádio do relácie K veci 7.10.2020 Tlačová […čitajte viac…]

Dotazník Rodinného podnikania – vyplňte on line

Vážené kolegyne, kolegovia, podnikatelia v rodinných podnikoch, súčasná legislatíva Rodinný podnik ako taký nepozná. Prieskum, ktorý naša Asociácia vykonáva, má za cieľ navrhnúť také úpravy legislatívy, ktoré by odstránili bariéry rodinného podnikania a umožnili lepší rast rodinných podnikov na Slovensku. Kliknite prosím na priložený dotazník a venujte nám 15 minút svojho času. Dotazník po vyplnení […čitajte viac…]

Stretnutie Klubu rodinných podnikateľov v Prahe 10.10.2018

  V rámci Roku rodinného podnikania, ktorý sme spolu s partnermi v ČR vyhlásili 8.11.2017 v Bratislave, sme sa 10.10.2018 zúčastnili už na tretej akcii, tentoraz na „Dni podnikatelů ČR,“ v Prahe, za účasti zástupcov cca 500 Rodinných podnikov  v pražskom  hoteli  Ambassador.  Za SAMP sa zúčastnili prezident, pán Sirotka a člen Prezídia, pán Dekánek. […čitajte viac…]

E Kasa – rýchly prieskum postojov členov k problematike Novely zákona 289/2008 Z.z. 20.9.2018

SAMP vykonala rýchly prieskum postojov svojich členov k danej problematike. Podľa rýchleho prieskumu medzi našimi členmi podnikateľmi a účtovníčkami uvádzame vznik možných problémov a otázok: SAMP požaduje zachovať úložisko dát vstupujúcich do e-kasy (tržby), vlastne doterajší “Fiškálny modul“ aj na zbernom mieste, teda u podnikateľa, ktorý e-kasu bude prevádzkovať a doteraz ERP prevádzkoval. Finančné vyjadrenie úspory nákladov nie je presné. […čitajte viac…]

Prieskum stavu rodinného podnikania SAMP, rok 2018 rokom RP – dotazník

Riešenie otázok postavenia RP a podmienok jeho fungovania v súčasnej legislatíve, vyvolalo potrebu uskutočnenia prieskumu tejto problematiky v SR. V tejto súvislosti sme v rokoch 2017 – 2018 uskutočnili: Prvú medzinárodnú konferencia V4 k problematike MSPaŽ v hospodárskom priestore EÚ 8.11.2017 v Bratislave, v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, pod záštitou predsedu vlády SR, Roberta Fica. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia sesterskej […čitajte viac…]