Category Archives: Aktuality

Podporte nás 2 % z Vašich daní

Vážení členovia platformy, SAMP, MSP a RP   Sme prijímatelia 2% dane. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete podporiť naše úsilie a venujete nám 2 % z Vašich daní. Naša asociácia aj v tejto zložitej situácii aktívne pracuje. Spracúvame množstvo podporných materiálov pre zlepšenie podnikateľského prostredia do Ekonomického krízového štábu pre jednotlivé rezorty a výbory Národnej rady a poskytujeme […čitajte viac…]

Predložené námety do Ekonomického krízového štábu dňa 26.2.2021

Dňa 26. februára 2021 bol prezident SAMP p. Sirotka na Ekonomickom krízovom štábe. Na základe podnetov, ktorá nám boli zaslané, sme vypracovali formulár požiadaviek a predložili ich na prerokovanie. MPSVR SR, MH SR: Stanovisko SAMP k zámeru „Kurzarbeiter“ TU Kladne hodnotíme zámer, Materiál obsahuje návrhy a pripomienky. 2. Podnet na riešenie ekonomickej situácie umelcov -dôchodcov TU […čitajte viac…]

Vyjadrenie pre Hospodárske noviny k téme: Čo sme v účtovníctve v roku 2020 privítali a čo nám komplikovalo prácu

Negatíva a) Zmeny v účtovníctve nemožno chápať oddelene od zmeny daňových zákonov. Účtovníctvo a dane sú navzájom spojené a rovnako činnosť účtovníka a daňového poradcu, resp. audítora. Zodpovedný účtovník pri vedení účtovníctva musí mať vždy na pamäti, aký dopad by mala chyba v účtovníctve na daňovú povinnosť. Z tohto pohľadu negatívne vnímame nerealizovanie našich návrhov […čitajte viac…]

Vyjadrenie pre SITA

„Očakávame, že výsledkom zavedenia uvedeného systému zasielania údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov, v súlade s pripravovanou daňovo-odvodovou reformou, komunikovanou ministrom financií SR p. Eduardom Hegerom ako jednou z priorít ministerstva, by malo byť zníženie administratívneho zaťaženia a zjednodušenie celého daňovo-odvodového systému. V tejto súvislosti, ak bude posielanie fakturačných údajov finančnej správe v reálnom […čitajte viac…]