Author Archives: Redaktor

Problematika stravných lístkov a nedeľného predaja

K problematike stravných lístkov SAMP už dlhodobejšie navrhuje zrušenie gastrolístkov a ich nahradenie peňažnou dávkou vo výške % podielu príspevku zamestnávateľa z ceny určenej stravy (teraz 55% z gastrolístka). Dávka by mala byť prostá DzP a odvodov na strane zamestnanca, na strane zamestnávateľa  chápaná ako výdavok znižujúci základ DzP zamestnávateľa.  Zúčtovaná a vyplatená by bola pri výplate miezd za príslušný […čitajte viac…]

Pripomienky k Novele zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch.

Odpady Novela zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch.   Ktorý podnikateľ sa považuje za výrobcu neobalových výrobkov od roku 2018.          „Uvedenie neobalového výrobku na trh“ je definované ako prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v […čitajte viac…]

Rodinný podnik

Etický kódex rodinného podniku Slovenskej republiky Preambule Tento etický codeex je konečný pre-rodinný podnik, t. j. rodinný podnik (firemné) alebo rodinný podnik, ktorý je používaný hľadaný v úmysle vlády uzj. ………. 299/19 zo 13. 5. 2019 „Definícia rodinného podniku v Českej republike“ a sú registrované na registračnom mieste Združenia malých a stredných podnikov a podnikateľov […čitajte viac…]

Prieskum stavu malého a stredného podnikania  a rodinného podnikania

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) sa dlhodobo a systematicky venuje problematike podnikateľského prostredia na Slovensku. Výraznú pozornosť venuje sektoru malého a stredného podnikania a rodinného podnikania (MSP a RP). Úprimne vítame iniciatívu MH SR, zriadenie odbornej pracovnej skupiny k problematike MSP a RP.  Predkladaný materiál slúži ako informácia o niektorých vybraných aktivitách SAMP  v uplynulých rokoch,  prieskume a návrhoch […čitajte viac…]

Definícia rodinného podniku

  Rodinným podnikom je rodinná obchodná spoločnosť alebo rodinná živnosť. Rodinnou obchodnou spoločnosťou je obchodná spoločnosť, v ktorej je nadpolovičný počet spoločníkov tvorený členmi jednej rodiny a aspoň jeden člen tejto rodiny je členom jej štatutárneho orgánu, alebo v ktorej členovia jednej rodiny priamo, alebo nepriamo vykonávajú väčšinu hlasovacích práv a aspoň jeden člen tejto rodiny […čitajte viac…]

V. Sirotka o opatreniach a lockdowne

Dňa 26. 10. 2020 bol Ing. Vladimír Sirotka, CSc. hosťom štúdia TA3. Vyjadril sa k aktuálnym opatreniam, ktoré majú zásadný dopad na dôležité segmenty slovenskej ekonomiky. Pre niektoré z nich môžu byť dokonca likvidačné. Dnes bol aj zaslaný premiérovi Otvorený list so žiadosťou o stretnutie pre hľadanie riešenia na túto krízovú situáciu. List si môžete […čitajte viac…]