Author: Redaktor

1 2 3 23 15 / 331 Príspevkov

Správa o hospodárení 2021

V účtovnom roku 2021 SAMP hospodárila s finančnými prostriedkami  - členkými príspevkami jednotlivých členov, z podielu zaplatenej dane, s obmedzenej [...]
1 2 3 23 15 / 331 Príspevkov