Kategória: Rodinné podnikanie

1 218 / 18 Príspevkov

Prieskum stavu malého a stredného podnikania  a rodinného podnikania

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) sa dlhodobo a systematicky venuje problematike podnikateľského prostredia na Slo [...]

Definícia rodinného podniku

  Rodinným podnikom je rodinná obchodná spoločnosť alebo rodinná živnosť. Rodinnou obchodnou spoločnosťou je obchodná spoločnosť, v ktorej je n [...]
Medzinárodná konferencia MSP a rodinné podnikanie v Európe a na slovensku dňa 31.1.2020 v Bratislave

Medzinárodná konferencia MSP a rodinné podnikanie v Európe a na slovensku dňa 31.1.2020 v Bratislave

  Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a Slovenská živnostenská komora (SŽK) s partnerom SME Europe, usp [...]
1 218 / 18 Príspevkov