Kategória: Rodinné podnikanie

1 224 / 24 Príspevkov

Definícia rodinného podniku

Rodinný podnik (1) Rodinný podnik je obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, a) ktorý je podnikateľom podľa osobitného [...]

Rodinný podnik

Etický kódex rodinného podniku Slovenskej republiky Preambule Tento etický codeex je konečný pre-rodinný podnik, t. j. rodinný podnik (firemné) al [...]

Prieskum stavu malého a stredného podnikania  a rodinného podnikania

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) sa dlhodobo a systematicky venuje problematike podnikateľského prostredia na Slo [...]

Definícia rodinného podniku

  Rodinným podnikom je rodinná obchodná spoločnosť alebo rodinná živnosť. Rodinnou obchodnou spoločnosťou je obchodná spoločnosť, v ktorej je n [...]
Medzinárodná konferencia MSP a rodinné podnikanie v Európe a na slovensku dňa 31.1.2020 v Bratislave

Medzinárodná konferencia MSP a rodinné podnikanie v Európe a na slovensku dňa 31.1.2020 v Bratislave

  Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a Slovenská živnostenská komora (SŽK) s partnerom SME Europe, usp [...]
1 224 / 24 Príspevkov