HomeAktuality

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu, 4. 4. 2023

Premiér Eduard Heger diskutoval so zástupcami živnostníkov a malých a stredných podnikateľov
Záznam z IX. konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 9. 12. 2021
Memorandum

Prvé zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu sa sa konalo 4. apríla 2023.

Členom komisie je v zastúpení SAMP  p. Ing. Marián Bakita, MBA. Na prvom zasadnutí ho zastupoval p. Ing. Ján Pleník.

Zápisnicu zo zasadnutia si môžete prečítať tu: Zápisnica

Program zasadnutia: Program

Prezenčná listina: Prezenčná listina

Prezentácia s názvom „Druhý a třetí pilíř MST“ : Prezentácia

Prezentácia s názvom „Základné informácie o FST a harmonogram plánovaných výziev FST“: Prezentácia

Uznesenie zo zasadnutia: Uznesenie