HomeAktualitySnem

Členská základňa

Vás pozýva dňa 16. mája 2016 o 9.00 hod. – pondelok na seminár DPH – zmeny od 1. 1.2016 a ich aplikácia do praxe
Podporte nás 2 % z Vašich daní
Odborný seminár na tému odvetvových štandardov a Vianočná kapustnica SAMP

Členská základňa SAMP

 • SUZ – Spoločnosť údržby, výroby a montáži podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu (52 subjektov- spoločností, PO,FO, cca 10 000 zamestnancov)
 • Cech zváračských odborníkov ( 14 888 registrovaných členov, s cca 5 000 zam.)
 • Cech vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií, (34 členov-7 FO a 16  PO, 11 škôl, cca 860 )
 • Národná asociácia STK (170 STK. cca 3 400 zam.)
 • Združenie INSPREG ( 7 členov PO zam. 70)
 • Zväz účtovníkov Slovenska (ZÚSK) 8 regionálnych kancelárií SR (2 200 čl. cca 4 400 zam.)
 • Slovenský cech informatiky, účtovníctva a manažmentu (SCIÚM, FO, PO, Bratislava 5 čl. Trnava 20 čl. Martin 18 čl., cca 86 zam.)
 • Živnostenské spoločenstvo mesta Zvolen, o.z. počet členov 39 PO a FO (cca 390 zam.)
 • Národná recyklačná agentúra Slovensko, o.z. (NARA-SK), sieťová organizácia na princípe QUADRUPLE HELIX (46 členov a partnerov, cca 182 asociovaných partnerov, cca 2 228 zam.)
 • Asociace soukromého zemědělství ČR, (51 organizací, 7500 právnických subjektů zemědělských podnikatelů nebo zájmových chovatelů, převážně fyzické osoby, v menší části také spol. s r.o., cca 37 500 FO zam.)
 • Súkromná základná umelecká škola Bratislava, Prokofievova 5 (cca 40 zam.)
 • Prvá súkromná spojená škola Štúrovo (cca 36)
 • Elbaci s.r.o. – Súkromná stredná odborná škola ELBA (38)
 • Tanečná škola ELASTIC (14)
 • Združenie podnikateliek a manažérok
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Actoris Services, s.r.o., (30)
 • Actoris System, s.r.o., (3)
 • Drozdová Eva, (12)
 • DOZEN, s.r.o., (1)
 • Ergia, s.r.o., (3)
 • RUVIREX, a.s., Ing. Dušan Hančarík,
 • AMO-PLUS, s.r.o.,
 • Monika Jankovičová, (1)
 • ŠPRINT plus, s.r.o.,
 • Ivan Bobkovič,
 • TESTEK, a.s.
 • Branislav Jelenčík VVTR-VERONICA,
 • TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o.,
 • Milan Hruška; (1)
 • Compeko CS s.r.o.;
 • Kušteková Helena Mgr. – ELÁČIK,
 • Premier Sport Tour, s.r.o.;
 • Vašicová Viera Ing. – ESPO,
 • Reliart Slovensko spol. s.r.o.; (1)
 • Ujlakyová Iveta – Garrettrade, (2)
 • Kováč Ľubor Ing. – LUKO,
 • Vizváryová Oľga – OVIZ,
 • Zuzana Baranovičová,
 • Otília Sandtnerová (1)
 • CERA MEL s.r.o.,
 • SuroSound, s.r.o. – Dr. Anna Surová Čulíková, PhD., (1)
 • EDUKO, s.r.o. (3)
 • BB EXPO spol. s r.o. (3)

VSOM, s.r.o. ( V oddiele s.r.o. a FO 42 čl., priemerne 8 zamestnancov, cca 336 zam). Celkove cca 79 286 zam.).

 • KM Epuipment s.r.o.
 • Iur. Jana Matušková Brániková, MBA
 • Rudolf Kürth
 • Respect Slovakia, s.r.o.