Memorandum s Paneurópskou vysokou školou

HomeAktuality

Memorandum s Paneurópskou vysokou školou

Prezident SAMP pán Ing. Vladimír Sirotka, CSc. a rektor Paneurópskej vysokej školy Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern PhD. podpísali dňa 1. júna 2017 v priestoroch Paneurópskej vysokej školy Memorandum o porozumení a spolupráci.

Správa o činnosti SAMP za rok 2021/2022, 5.5.2022
V. Sirotka ku kritike štátnej pomoci „Prvá pomoc +“
Zápisnica z 1. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre program Slovensko 2021 – 2027

[section]

[row]

[col span__sm=“12″]

Prezident SAMP pán Ing. Vladimír Sirotka, CSc. a rektor Paneurópskej vysokej školy Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern PhD. podpísali dňa 1. júna 2017 v priestoroch Paneurópskej vysokej školy Memorandum o porozumení a spolupráci.

SAMP zastupujúca malé a stredné podnikanie a živnostníkov a Paneurópska vysoká škola a jej študenti tak budú vzájomne spolupracovať, čo prinesie nielen rozšírenie praktických vedomostí, skúseností študentom v oblasti podnikania, ekonomiky, ale určite aj inovatívne podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Tešíme sa na spoluprácu.

[ux_gallery ids=“1792,1793,1794,1795,1796″ style=“normal“ type=“slider“ columns=“3″ image_height=“56.25%“]

[/col]

[/row]

[/section]