HomeAktuality

Prvá medzinárodná konferencia „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“

Prvá medzinárodná konferencia pod záštitou predsedu vlády SR, Reborta Fica „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“ dňa 8. novembra 2017              

JOB EXPO 2017
Správa o priebehu konferencie Česko – Slovenský deň Rodinného podnikania a konferencií „Rodinné podnikanie na Slovensku“
Záznam zo VI. Konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 6.10.2021

Prvá medzinárodná konferencia pod záštitou predsedu vlády SR, Reborta Fica

„Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“

dňa 8. novembra 2017

Memorandum            MALEaSTREDNEpodnikanie_VK_08112017_8302 (2)