HomeAktuality

Prvá medzinárodná konferencia „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“

Prvá medzinárodná konferencia pod záštitou predsedu vlády SR, Reborta Fica „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“ dňa 8. novembra 2017              

Informácia pre predsedu Vlády SR – Rozbor dopadu noviel 251/2012 o energetike a 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach
Memorandum s Paneurópskou vysokou školou
Článok o rodinnom podnikaní

Prvá medzinárodná konferencia pod záštitou predsedu vlády SR, Reborta Fica

„Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“

dňa 8. novembra 2017

Memorandum            MALEaSTREDNEpodnikanie_VK_08112017_8302 (2)