HomeAktualityFórum

VEĽTRH PRÁCE – JOB EXPO 2015

Veľtrh práce – Job Expo 2015
Memorandum k situácii v oblasti energetiky, cien, elektriny, plynu a materiálových vstupov + sprievodný list na MH SR
Konferencia „Vplyv dohody TTIP na zahraničný obchod malých a stredných podnikov“

mms_20150518mms_20150518_8mms_20150518_4mms_20150518_5mms_20150518_3JOB EXPO 2015