HomeVýstupy v médiách

RTVS Správy a komentáre Odhaľovanie nelegálneho zamestnávania

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7772/63119 Správy a komentáre 8.4.2015 ,21:25 Vladimír Sirotka prezident SAMP Danica Lehocká Gen. riaditeľka sekcie práce MPSVaR SR Rozhovor odvysielaný v čase 3:16min

TA3 HOSŤ V ŠTÚDIU: V. Sirotka o poučení z kauzy Váhostav 9.4.2015
Vyjadrenie pre TASR elektronizácia a kontrolne výkazy DPH
Hosť v štúdiu TA3 – V. Sirotka – 30.4.2021

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7772/63119

Správy a komentáre 8.4.2015 ,21:25

Vladimír Sirotka prezident SAMP

Danica Lehocká Gen. riaditeľka sekcie práce MPSVaR SR

Rozhovor odvysielaný v čase 3:16min