HomeFórum

Vyjadrenie členov SAMP pre HN

Pre HN: pán Vladimír Turanský. K poznatkom a postrehoch z účtovníckej praxe o dani z motorových vozidiel som oslovil aj minianketou naše účtovníčky

Malé podniky nesúhlasia s úpravou tarifných miezd
„Čo očakávame od prezidenta“
Kritika daňových licencií

Pre HN: pán Vladimír Turanský.

K poznatkom a postrehoch z účtovníckej praxe o dani z motorových vozidiel som oslovil aj minianketou naše účtovníčky v Asociácii, ktoré reagovali konkrétnymi poznatkami a námetmi:

otázky:
1. predpokladáte nejaké problémy, alebo sú nejaké nejasnosti okolo vypĺňania daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2014?

Odp.: Nakoľko v tejto dani nenastali v roku 2014 žiadne zmeny oproti roku 2013 nemáme s ňou problém, čo sa týka účtovania. Dokonca ak spoločnosť nezmenila vozový park, môže si „natiahnuť“ na stránke FS staré tlačivo a iba prepísať rok.
Žiaľ s inými výkazmi nemáme takúto dobrú skúsenosť.

2. ak sú s ním nejaké ťažkosti, tak aké? Sú nejaké problémy vo vzťahu k daňovým úradom?

Vyskytli sa ale aj takéto prípady, odpoveď účtovníčky:

Odp.: Včera som chcela podať jedno daňové cez portál FS bolo napísané presne tak ako minulý rok. Samozrejme bolo zmenene obdobie na rok 2014 a stále nám to vypisovalo logické chyby, že nemá byť vypísane ev. č. a pod. Tak neviem čo sa mu nepáčilo. Oveľa viac by sme privítali keby platilo to čo predtým. Ak nemáte žiadnu zmenu iba zaplatíte daň a DP sa nepodáva. A ak už musíme tak by mi veľmi uľahčilo čas a prácu keby sa to DP dalo skopírovať z predchádzajúceho obdobia a len si zmeníte dátum.
Pracné prepočítavanie predpokladanej dane podľa veku vozidla v mesiacoch.

3. máte pre daňovníkov nejaké odporúčania ako vám, účtovníckym firmám, uľahčiť účtovanie tejto dane? Robia v niečom daňovníci chyby?
Odp.: Tlačivo za Daňové priznanie k dani z MV 2014 je totožné ako minulý rok – nie je problém s vypĺňaním. V aplikácií eDane mi však jemne prekáža, že finančná správa nedoplnila do prehľadu sadzieb rok 2014. Sadzby ostali rovnaké ako boli v roku 2013 – ale podľa znenia slov v prehľade si možno človek pomyslí, že to doplnili. Pre drobných živnostníkov to môže byť mätúce.

4. Uľahčí vám prechod na jednotnú daň z motorových vozidiel za rok 2015 účtovanie tejto dane? (keďže daň bude jednotná pre celé Slovensko?).

Odp.: Jednotná daň za rok 2015 ( pýtate sa na účtovanie) – bez ohľadu na výšku ostáva rovnaké, ale asi ste mal skôr na mysli, vypĺňanie DP za MV. Finančná správa by mohla v eDaniach nastaviť ročnú sadzbu sama (po zadaní kategórie, druhu vozidla, objemu) a bola by nemenná. Aktuálne sa ročná sadzba musí manuálne vypĺňať, vypisovať. Pevným nastavením by znížili prípadnú chybovosť (napr. preklepov aspoň pri vypĺňaní cez eDane). Inak DP bez problémov.

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
Účtovný a ekonomický poradca
Actoris System, s.r.o.

Poďakovanie za postrehy, ktoré vyjadrili členky našej sekcie účtovníctva:
Ing. Eva Drozdová
Ing. Katarína Marynčáková
Zuzana Baranovičová
Ing. Eva Darášová.
Bc. Katarína Danajovičová

Bratislava, 20.1.2015