HomeAktualityFórum

SITA- Malým podnikom by pomohlo rodinné zdaňovanie

http://www.podnikam.webnoviny.sk/dane-odvody/aktuality/malym-podnikom-pomohlo-rodinne-zdanovanie/38854

V. Sirotka ku kritike štátnej pomoci „Prvá pomoc +“
3. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu, 12.7.2023
Záznam z VIII. konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 24. 11. 2021

http://www.podnikam.webnoviny.sk/dane-odvody/aktuality/malym-podnikom-pomohlo-rodinne-zdanovanie/38854