HomeAktualityFórum

SITA- Malým podnikom by pomohlo rodinné zdaňovanie

http://www.podnikam.webnoviny.sk/dane-odvody/aktuality/malym-podnikom-pomohlo-rodinne-zdanovanie/38854

TA3-hosť v štúdiu V Sirotka o potrebách malých firiem
Rovná daň
List predsedovi NR SR, Borisovi Kollárovi, 17.8.2022

http://www.podnikam.webnoviny.sk/dane-odvody/aktuality/malym-podnikom-pomohlo-rodinne-zdanovanie/38854