HomeAktuality

MF SR pripravilo analýzu zmien platenia DPH. Naviazať sa má na úhradu faktúr

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=760 Dňa 27.11.2014 sa konalo stretnutie  u štátneho tajomníka MF SR  Ing. Radka  Kuruca na tému „Odvod DPH po prijatí platby za dodaný tovar alebo službu“. Za SAMP sa na stretnutí zúčastnil  Ing.Vladimír Sirotka ,Ing. Peter Andrišín a Bc. Katarína Danajovičová.

E Kasa – rýchly prieskum postojov členov k problematike Novely zákona 289/2008 Z.z. 20.9.2018
Tlačová správa z Medzinárodnej konferencie Česko-Slovenský deň rodinného podnikania
Memorandum s Paneurópskou vysokou školou

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=760

Dňa 27.11.2014 sa konalo stretnutie  u štátneho tajomníka MF SR  Ing. Radka  Kuruca na tému „Odvod DPH po prijatí platby za dodaný tovar alebo službu“.
Za SAMP sa na stretnutí zúčastnil  Ing.Vladimír Sirotka ,Ing. Peter Andrišín a Bc. Katarína Danajovičová.