HomeVýstupy v médiách

Na darovanie 2% ostáva týždeň Eva Darášová 22.04.2014

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=22.04.2014

Sirotka: Zákony umožňujú obrať malé firmy o peniaze
Elektronická komunikácia s Finančnou správou
V. Sirotka ku kritike štátnej pomoci „Prvá pomoc +“

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=22.04.2014