HomeVýstupy v médiách

Na darovanie 2% ostáva týždeň Eva Darášová 22.04.2014

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=22.04.2014

Praktické príklady nároku a výpočtu odpočítateľnej položky
HOSŤ V ŠTÚDIU: S. Čižmárik a V. Sirotka o príspevku na podnikanie 24.8.2012
Vyjadrenie pre TASR elektronizácia a kontrolne výkazy DPH

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=22.04.2014