HomeVýstupy v médiách

Na darovanie 2% ostáva týždeň Eva Darášová 22.04.2014

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=22.04.2014

TA3 HOSŤ V ŠTÚDIU: V. Sirotka o licenciách pre živnostníkov 11.6.2012
RTVS Správy a komentáre Odhaľovanie nelegálneho zamestnávania
V. SIROTKA: Rodina ako celok by sa mala stať subjektom daňového práva

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=22.04.2014