HomeVýstupy v médiách

Elektronická komunikácia s Finančnou správou

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=16.02.2014

HOSŤ V ŠTÚDIU: Vladimír Sirotka o ochrane osobných údajov
Vystúpenie prezidenta v TV Sme
Občan za dverami – vrátenie účtovných dokladov

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=16.02.2014