HomeFinančna správa SR

Elektronické tlačivá k dni z príjmu

Tlačová správa Elektronické tlačivá k dni z príjmu Bratislava – 11. 02. 2014: Nové tlačivo daňových priznaní na daň z príjmov je k dispozíci

Podpísanie zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)
Najskôr kontrolný výkaz DPH, potom daňové priznanie
Tlačová správa Call Centrum funguje dlhšie a tiež počas víkendu

image001Tlačová správa

Elektronické tlačivá k dni z príjmu

Bratislava – 11. 02. 2014: Nové tlačivo daňových priznaní na daň z príjmov je k dispozícii na portáli finančnej správy – je možné ho vyplniť, skontrolovať a následne odoslať.

Tlačivo daňového priznania na daň z príjmu právnických osôb je pre verejnosť na portáli finančnej správy. Podnikatelia ich nájdu spoločne so všetkými ostatnými vzormi daňových priznaní na adrese:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv

Okrem toho sú daňové priznania aj v osobnej internetovej zóne každého, kto je registrovaný na elektronickú komunikáciu s finančnou správou.

Formulár je možné vyplniť, nechať skontrolovať prostredníctvom logických a matematických kontrol a následne poslať. Kontroly dokážu upozorniť na nezrovnalosti napr. v rodnom čísle či identifikačných údajoch podnikateľa. Kedykoľvek počas vypĺňania je možné daňové priznanie uložiť na portál, tak aby s ním bolo v budúcnosti možné pracovať.

Daňové priznanie na daň z príjmov je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. marca 2014.
image004