HomeAktuality

Tlačová konferencia

Ing. Vladimír Sirotka, CSc. prezident

zasadnutie Prezídia Slovenskej asociácie malých podnikov /SAMP/ konanej v Bratislave, dňa 11.12.2013 o 10.00 hod.
Tlačová správa z Medzinárodnej konferencie Česko-Slovenský deň rodinného podnikania
Vedecká konferencia na tému „Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016“

logo-samp-male

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
prezident

Slovenská asociácia malých podnikov
Vás pozýva na tlačovú konferenciu,

dňa 11. februára 2014 o 13.00 hodine
v priestoroch sídla SAMP
v Dome podnikateľov (reštaurácia Planéta), Drieňová 37, Bratislava

Program:

Poznatky Slovenskej asociácie malých podnikov:
1. Elektronická komunikácia s verejnou správou (Finančným riaditeľstvom)
2. Daňové licencie právnických osôb
3. Odpovede na otázky z prostredia MSP

Na Vaše otázky budú odpovedať:
Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident SAMP, Ing. Viera Vašicová, Eva Darášová ,
Ing. Eva Drozdová a ďalší členovia prezídia SAMP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Bratislava, 7.2.2014 Vybavuje: Lipáková
Slovenská asociácia malých podnikov, Drieňová 37, 821 02 Bratislava
samp@admin.samp-msp.sk; www.samp-msp.sk; tel.:02/4342 2425, 4333 0930, 0908 219 568