HomeAktuality

Tlačová konferencia

Ing. Vladimír Sirotka, CSc. prezident

4. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021- 2027, 28. 7. 2023
Prezídium 27.10.2017
1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu, 4. 4. 2023

logo-samp-male

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
prezident

Slovenská asociácia malých podnikov
Vás pozýva na tlačovú konferenciu,

dňa 11. februára 2014 o 13.00 hodine
v priestoroch sídla SAMP
v Dome podnikateľov (reštaurácia Planéta), Drieňová 37, Bratislava

Program:

Poznatky Slovenskej asociácie malých podnikov:
1. Elektronická komunikácia s verejnou správou (Finančným riaditeľstvom)
2. Daňové licencie právnických osôb
3. Odpovede na otázky z prostredia MSP

Na Vaše otázky budú odpovedať:
Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident SAMP, Ing. Viera Vašicová, Eva Darášová ,
Ing. Eva Drozdová a ďalší členovia prezídia SAMP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Bratislava, 7.2.2014 Vybavuje: Lipáková
Slovenská asociácia malých podnikov, Drieňová 37, 821 02 Bratislava
samp@admin.samp-msp.sk; www.samp-msp.sk; tel.:02/4342 2425, 4333 0930, 0908 219 568