Kategória Finančna správa SR

Odhalenie chýb v zaslanom kontrolnom výkaze

image001Nové informačné materiály
V časti Infoservis sme doplnili informáciu o odhalení možných chýb v zaslanom kontrolnom výkaze a o spôsobe ich opravyhttps://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dph/2014/2014_10_27_Chybovy_protokol_dopl.pdf?utm_source=Externy&utm_campaign=be547649fc-Interny_1_1010_4_2013&utm_medium=email&utm_term=0_3e454e6931-be547649fc-111973505

 

Čítať viac...

Aj Vaša firma môže byť SHS

image001Aj Vaša firma môže byť SHS

TRENČÍN – 01. 08. 2014: Schválený hospodársky subjekt (slovenská skratka SHS, anglická verzia AEO – Authorised Economic Operators) je prestížne označenie subjektu, ktoré preukazuje, že jeho držiteľ je bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca v medzinárodnom obchode. K vydávaniu tohto osvedčenia sa pristúpilo na základe potreby zlepšenia bezpečnosti medzinárodného obchodu v súvislosti s bojom proti terorizmu a proti praniu špinavých peňazí. So statusom SHS sú spojené výhody, ktoré ich držiteľom poskytujú colné správy v Európskej únii...

Čítať viac...

Tlačová správa Úspešné zavedenie kontrolného výkazu DPH

image001Tlačová správa

Úspešné zavedenie kontrolného výkazu DPH

BRATISLAVA – 16. 04. 2014: Finančná správa spárovala milióny transakcií, ktoré získali na základe údajov v kontrolnom výkaze DPH (KV DPH). Analytické nástroje poukázali na stovky firiem, kde je opodstatnené začat kontrolu. Podozrivých transakcií je takmer dva milióny.

Platitelia DPH za prvé dva mesiace poslali na finančnú správu viac ako 200 000 kontrolných výkazov. Doteraz ich podávali len mesačný platitelia DPH:
• január 2014 – 100 995 prijatých KV DPH z toho 70 974 bezchybných
• február 201...

Čítať viac...

Memorandum medzi podnikateľmi a finančnou správou

image001Memorandum medzi podnikateľmi a finančnou správou

BRATISLAVA – 28. 03. 2014: Finančná správa bude užšie spolupracovať aj so Slovenskou asociáciou malých podnikov (SAMP). V tomto duchu podpíšu memorandum o spolupráci. Prvou aktivitou v rámci užšej spolupráce bolo školenie ku kontrolnému výkazu DPH, ktoré poskytla finančná správa podnikateľom.

Memorandu zakotví bližšiu spoluprácu najmä v oblastiach:

metodických a technických školení,
spoločných postupov pri podávaní daňových priznaní,
zlepšení komunikačnej platformy medzi SAMP a finančnou ...

Čítať viac...

Tlačová správa Posledný týždeň na podanie daňového priznania

image001Tlačová správa

Posledný týždeň na podanie daňového priznania

Bratislava – 24. 03. 2014: Občanom aj firmám ostáva posledných 7 dní na podanie daňového priznania na daň z príjmov za minulý rok v riadnom termíne. Finančná správa z tohto dôvodu predĺžila úradné hodiny aj pracovnú dobu call centra.

Termín na podanie daňového priznania je posledný marcový deň, teda 31 3. 2014. Ak daňovník tento termín nestíha, môže si lehotu predĺžiť o 3 mesiace (v prípade príjmov len zo Slovenska) alebo o 6 mesiacov (v prípade príjmov zo zdrojov v zahraničí).

Ab...

Čítať viac...

Daňové úrady predĺžia úradné hodiny

image001Daňové úrady predĺžia úradné hodiny

Bratislava – 19. 03. 2014: Posilnené podateľne a dlhšie otvorené daňové úrady. Finančná správa sa aj tento rok pripravila na najväčší nápor pri podávaní daňových priznaní na daň z príjmu za rok 2013. To treba podať a daň zaplatiť do 31. marca 2014.

Daňové úrady (vrátane pobočiek a kontaktných miest) budú pre verejnosť otvorené:

24. – 25. marec 2014: 8,00 – 17,00 hod.
26. – 28. marec 2014: 8,00 – 18,00 hod.
31. marec 2014: 8,00 – 19,00 hod.

Pri tejto príležitosti opäť posilňujeme aj dostupnosť call centra:...

Čítať viac...