HomeFinančna správa SR

Tlačová správa Na podanie kontrolného výkazu DPH (KV DPH) ostáva týždeň

Tlačová správa Na podanie kontrolného výkazu DPH (KV DPH) ostáva týždeň BRATISLAVA – 18. 03. 2014: Mesační platitelia DPH majú posledný týžd

Tlačová správa Posledný týždeň na podanie daňového priznania
Tlačová správa Daňové priznania – marec 2014
Odklad daňového priznania aj tento rok

image001Tlačová správa

Na podanie kontrolného výkazu DPH (KV DPH) ostáva týždeň

BRATISLAVA – 18. 03. 2014: Mesační platitelia DPH majú posledný týždeň na podanie KV DPH za február 2014. Disciplína podnikateľov sa zatiaľ vyvíja lepšie ako pri prvom podávaní KV DPH, napriek tomu kontrolný výkaz zatiaľ nepodalo 85% firiem.

Podávanie kontrolných výkazov DPH za február 2014 sa začalo hneď v prvý deň mesiaca marec. 1. 3. 2014 prišlo na finančnú správu 48 kontrolný výkazov. Týždeň pred uplynutím termínu na podanie daňového priznania na DPH a tiež kontrolného výkazu DPH máme na finančnej správe viac ako 10 600 podaných kontrolných výkazov. Takto pred mesiacom, teda uprostred februára, bola situácia horšia – svoje kontrolné výkazy poslalo (do 18. februára 2014) len 5 600 firiem. Disciplína podnikateľov sa teda zlepšila takmerdvojnásobne.

KV DPH je možné poslať na finančnú správ dvoma cestami. Prostredníctvom nového portálu finančnej správy alebo prostredníctvom aplikácie eDane (Java v. 2014 aj Windows). Tlačivo je dostupné v osobnej internetovej zóne každého prihláseného používateľa portálu. Po prihlásení je dostupné v katalógu formulárov. Je možné ho vyplniť, skontrolovať logickými kontrolami a následne odoslať na finančnú správu. Na prípadné otázky od verejnosti je pripravené odpovedať Call centrum finančnej správy. Telefónne číslo je 048/431 72 22.

image004