HomeFinančna správa SR

Tlačová správa Daňové priznania – marec 2014

Tlačová správa Daňové priznania – marec 2014 Bratislava – 04. 03. 2014: Necelé štyri týždne zostávajú firmám a občanom na podanie daňového prizn

Tlačová správa SEPA o dva dni aj u nás
Odbremenenie platiteľov dane z elektriny, uhlia a zemného plynu
Aj Vaša firma môže byť SHS

image001Tlačová správa

Daňové priznania – marec 2014

Bratislava – 04. 03. 2014: Necelé štyri týždne zostávajú firmám a občanom na podanie daňového priznania na daň z príjmu za minulý rok. Ak túto lehotu nestíhajú, môžu oznámiť na daňový úrad odklad o 3 resp. o 6 mesiacov. Do 31. marca 2014 je potrebné nie len podať daňové priznanie, ale daň aj zaplatiť.

Daňové priznanie na daň z príjmu za rok 2013 podáva každý občan, ktorého príjem za minulý rok prekročil hranicu 1 867,97 eur (a nerobí mu ročné zúčtovanie zamestnávateľ). Sadzba dane je 19%. Ďalšie základné číselné údaje sú verejnosti k dispozícii na portáli finančnej správy:

Click to access zakl_cisel_udaje_2013.pdf

Pre právnické osoby platí, že daňové priznanie je povinná podať každá firma bez ohľadu na výšku príjmov v roku 2013. Od nového roka tiež platia nové pravidlá a pre firmy nie je v súčasnosti stanovená žiadna minimálna výška dane. To znamená, že v daňovom priznaní k dani z príjmov je potrebné na riadku 850 daňového priznania uvádzať daň bez ohľadu na jej výšku, t.j. aj v prípade, ak nepresiahne sumu 17 eur.
Firmy podľa nových pravidiel nie sú povinné zaplatiť vypočítanú daň, ak nepresiahne 5 eur. Viac informácii o týchto novinkách na:
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/info-k-aktual-povinnostiam

Pripomíname, že platitelia DPH majú povinnosť posielať daňové priznanie na daň z príjmov elektronicky.image004