HomeFotogalérie

JOB EXPO 2016 – odborná konferecia

Diskusia k záverom a odporúčaniam správy OECD
Konferencia SUZ 3.12.2014
Konferencia Future of Money 3.0 organizovaná Nadáciou F. A. Hayeka