HomeAktuality

Podnikateľská misia a B2B rokovania slovenských a srbských firiem .

Vážení páni a vážené dámy, dňa 11. decembra 2015 sa v rámci podnikateľskej misie do Srbskej republiky uskutočnia v Belehrade rokovania slovenských

Vás pozýva dňa 16. mája 2016 o 9.00 hod. – pondelok na seminár DPH – zmeny od 1. 1.2016 a ich aplikácia do praxe
TA3-hosť v štúdiu V Sirotka o potrebách malých firiem
II. Konferencia Slovenskej asociácie malých podnikov v spolupráci s MPSVR SR

Vážení páni a vážené dámy,

dňa 11. decembra 2015 sa v rámci podnikateľskej misie do Srbskej republiky uskutočnia v Belehrade rokovania slovenských a srbských podnikateľských subjektov. Rokovania sú súčasťou 7. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu v dňoch 10. – 11. decembra 2015 v Belehrade.

Podnikateľská misia a B2B rokovania budú sektorovo zamerané na:

* Energetiku (tepelná, jadrová, solárna, veterná, obnoviteľné zdroje,

* Strojárstvo (energetické, dopravné, potravinárske, všeobecné)

* Automotive

* Elektrotechniku a elektroniku

* ITC

* Infraštruktúru (železnice, diaľnice, cesty, mosty, tunely)

* Ekológiu (likvidácia odpadu, ČOV, kanalizácia, rozvody a úpravy pitnej vody, spaľovne)

* Chémiu a farmáciu

* Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Hlavným organizátorom podnikateľskej misie a B2B rokovaní je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s ústredím Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
Hlavným koordinátorom je Ing. Jozef Máder, č. t. 02/58 260 254, mobil: 0910/828 328, e-mail: jozef.mader@sario.sk<mailto:jozef.mader@sario.sk>, ktorému je potrebné zaslať vyplnený dotazník v prílohe.

V prípade, že má slovenská firma špeciálnu požiadavku na stretnutie s partnerskou srbskou firmou, je nevyhnutné túto skutočnosť uviesť v dotazníku, vrátane kontaktov. Za srbskú stranu bude zabezpečovať partnerské srbské spoločnosti Hospodárska komora Srbska.

Uzávierka prihlášok na podnikateľskú misiu a B2B je dňa 27. novembra 2015.

Podrobnejšie informácie o mieste konania podnikateľskej misie Vám budú poskytnuté agentúrou SARIO.
Tešíme sa na Vašu účasť !

Registrácia — Podnikateľské fórum v Srbsku 11.12.2015

Registrácia_form_PF_Srbsko