HomeAktuality

PF 2015

Ďakujeme Vám za spoluprácu počas celého uplynulého roka a želáme Vám príjemné sviatky a úspešný rok 2015

SAMP sa dlhodobo snaží o zlepšovanie podmienok podnikateľského prostredia a úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami. Výber aktivít rokov 2022-2023
Správy.Pravda.sk Nový daňový systém nie je bez chyby -vyjadrenie prezidenta SAMP Ing.Vladimír Sirotka Csc. a generálna sekretárka Ing. Viera Vašicová
V. Sirotka k Návrhu opatrení „Kilečko 2“

Ďakujeme Vám za spoluprácu počas celého uplynulého roka a želáme Vám príjemné sviatky a úspešný rok 2015
PF 2015