HomeFórum

SAMP: Podnikateľské prostredie sa pre malé firmy zhoršuje

http://www.teraz.sk/ekonomika/samp-podnikatelske-prostredie-sa-pre/82593-clanok.html

TOP 10 zbytočných predpisov
Malé podniky nesúhlasia s úpravou tarifných miezd
Ak má Vaša spoločnosť viac ako 50 zamestnancov …

http://www.teraz.sk/ekonomika/samp-podnikatelske-prostredie-sa-pre/82593-clanok.html