HomeFórum

SAMP: Podnikateľské prostredie sa pre malé firmy zhoršuje

http://www.teraz.sk/ekonomika/samp-podnikatelske-prostredie-sa-pre/82593-clanok.html

„Čo očakávame od prezidenta“
Diskusia s podnikateľmi 10.03.2015
Niekoľko dôležitých čísel pre rok 2015 (v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi)

http://www.teraz.sk/ekonomika/samp-podnikatelske-prostredie-sa-pre/82593-clanok.html