HomeFórum

TOP 10 zbytočných predpisov

Vážené kolegyne,kolegovia V nadväznosti na rokovanie Prezídia SAMP 9.7.2014, si Vás dovoľujeme požiadať aby ste (z vlastnej skúsenosti) poslali ná

Diskusia s podnikateľmi 10.03.2015
Daňová licencia je zbytočná záťaž
SITA- Malým podnikom by pomohlo rodinné zdaňovanie

logo-samp-maleVážené kolegyne,kolegovia

V nadväznosti na rokovanie Prezídia SAMP 9.7.2014, si Vás dovoľujeme
požiadať aby ste (z vlastnej skúsenosti) poslali návrhy najväčších (alebo
ktoré za veľké pokladáte) byrokratických obštrukcií a logických nezmyslov v
predpisoch a legislatíve, ktoré majú dopad na živnostníkov, malé a stredné
podniky. Vyberieme 20-30, ktoré môžu byť inšpiratívne pre zameranie našej
činnosti a pre odporúčanie vláde SR. Pri návrhoch prosím posudzujte ako z
pohľadu podnikateľa, tak aj z pohľadu zákazníka – občana.

Okrem toho Ing. Sirotka predložil na diskusiu k zlepšeniu podnikateľského
prostredia ako takého návrh 10 ťažiskových oblastí , na ktoré by sme sa
mohli zamerať ako prioritné. Uveďte prosím priority riešenia z vášho
pohľadu, resp. zašlite Vaše návrhy. Samozrejme tých problémov je veľa, viď
naše odporúčania z analýzy podnikateľského prostredia vláde SR s cca
38 -mimi bodmi zo snemu z 28.4.2014. Je toho ale veľa a na Prezídiu sme si
povedali, že by bolo dobré sústrediť sa s väčšou razanciou na menší okruh
problémov, ktoré by zároveň rezonovali s tým, čo najviac postihuje
podnikateľskú verejnosť, MSP a živnostníkov.

Napr.:

1. Zníženie odvodov (ceny práce)

2. Zrovnoprávnenie podnikajúcich dôchodcov (odp. položka),

3. Zrovnoprávnenie podnikajúcich študentov (odvody),

4. Zrušenie (nezavedenie) pripravovaných „Daňových
licencií pre PO)

5. Vrátenie DPH na 19 %

6. Daň z motorových vozidiel v zmysle opatrení SAMP znížiť
a uplatňovať

Prierezovo

7. Dovolenka živnostníka a dovolenka zamestnanca (podnet z
čl. základne Ing. Rúžičku) a rokovať v otázke tvrdosti zákona o ZP pri
vymáhaní pohľadávok a výške pokút (podnet z čl. základne, p. Petržela)

8. Zavedenie „Licencií“ pre malých živnostníkov (návrh
SAMP)

9. Spracovať systém „rodinného zdaňovania“ (návrh SAMP) –
zriadiť pracovnú skupinu

10. Zriadiť inštitút vzdelávania MSP a Ž, podporovaný
štátom.