HomeFórum

TOP 10 zbytočných predpisov

Vážené kolegyne,kolegovia V nadväznosti na rokovanie Prezídia SAMP 9.7.2014, si Vás dovoľujeme požiadať aby ste (z vlastnej skúsenosti) poslali ná

Daňová licencia je zbytočná záťaž
HN Ekonomika Biznis dostane strop na luxus
Doprastav najviac dlhuje bankám, čo však bude so živnostníkmi

logo-samp-maleVážené kolegyne,kolegovia

V nadväznosti na rokovanie Prezídia SAMP 9.7.2014, si Vás dovoľujeme
požiadať aby ste (z vlastnej skúsenosti) poslali návrhy najväčších (alebo
ktoré za veľké pokladáte) byrokratických obštrukcií a logických nezmyslov v
predpisoch a legislatíve, ktoré majú dopad na živnostníkov, malé a stredné
podniky. Vyberieme 20-30, ktoré môžu byť inšpiratívne pre zameranie našej
činnosti a pre odporúčanie vláde SR. Pri návrhoch prosím posudzujte ako z
pohľadu podnikateľa, tak aj z pohľadu zákazníka – občana.

Okrem toho Ing. Sirotka predložil na diskusiu k zlepšeniu podnikateľského
prostredia ako takého návrh 10 ťažiskových oblastí , na ktoré by sme sa
mohli zamerať ako prioritné. Uveďte prosím priority riešenia z vášho
pohľadu, resp. zašlite Vaše návrhy. Samozrejme tých problémov je veľa, viď
naše odporúčania z analýzy podnikateľského prostredia vláde SR s cca
38 -mimi bodmi zo snemu z 28.4.2014. Je toho ale veľa a na Prezídiu sme si
povedali, že by bolo dobré sústrediť sa s väčšou razanciou na menší okruh
problémov, ktoré by zároveň rezonovali s tým, čo najviac postihuje
podnikateľskú verejnosť, MSP a živnostníkov.

Napr.:

1. Zníženie odvodov (ceny práce)

2. Zrovnoprávnenie podnikajúcich dôchodcov (odp. položka),

3. Zrovnoprávnenie podnikajúcich študentov (odvody),

4. Zrušenie (nezavedenie) pripravovaných „Daňových
licencií pre PO)

5. Vrátenie DPH na 19 %

6. Daň z motorových vozidiel v zmysle opatrení SAMP znížiť
a uplatňovať

Prierezovo

7. Dovolenka živnostníka a dovolenka zamestnanca (podnet z
čl. základne Ing. Rúžičku) a rokovať v otázke tvrdosti zákona o ZP pri
vymáhaní pohľadávok a výške pokút (podnet z čl. základne, p. Petržela)

8. Zavedenie „Licencií“ pre malých živnostníkov (návrh
SAMP)

9. Spracovať systém „rodinného zdaňovania“ (návrh SAMP) –
zriadiť pracovnú skupinu

10. Zriadiť inštitút vzdelávania MSP a Ž, podporovaný
štátom.