HomeFórum

Článok HN

Nové tlačivo daňového priznania dá živnostníkom zabrať Mnohé položky v tlačive sa upravili v neprospech drobných podnikateľov. Komplikovaná sple

Nadviazanie spolupráce SAMP a ZSP SR
Vyjadrenie členov SAMP pre HN
Kritika daňových licencií

Nové tlačivo daňového priznania dá živnostníkom zabrať

Mnohé položky v tlačive sa upravili v neprospech drobných podnikateľov.

Komplikovaná spleť zmien a výnimiek. Také je nové tlačivo daňového priznania pre živnostníkov, na ktorom majú do marca zdaniť svoje príjmy za rok 2013. Takto vidia nový daňový formulár účtovné poradkyne združené v Slovenskom cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu. „ Je tam toľko výnimiek, že bežný daňovník nemá šancu ich obsiahnuť, lebo nemá o nich znalosti,“ hovorí účtovníčka Eva Darášová. Ako vzor náročných pasáží uvádza napríklad kolónky pri príjmoch z kapitálového majetku. Tu podľa nej môže nastať veľa situácií, kde by živnostník z neznalosti okolo cenných papierov mohol porušiť zákon. Napríklad – sporí si v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, no môže sa stať, že ani netuší, kde táto spoločnosť investuje. Pritom môže ísť o cenné papiere, ktoré treba zdaniť zrážkovou daňou. „ Až keď mu dôchodková spoločnosť pošle podielové listy, potom niektorí začnú niečo zisťovať. A možno ani nie, pretože si to nespoja s daňovým priznaním,“ dodáva Darášová.

Nové tlačivo pre živnostníkov je reakciou na početné zmeny v zákone o dani z príjmov prijaté vlani v decembri. Novelou sa definitívne zrušili paušálne výdavky pri prenájme, jednotná sadzba dane a zaviedli sa dve daňové pásma. V neprospech živnostníkov sa upravila napríklad možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť na manželku alebo odpočítať si prenájom v prípade paušálnych výdavkov.

Daňoví a účtovní poradcovia pripúšťajú, že vzhľadom na niektoré tabuľky, riadky a kolónky, ktoré sú úplne nové, môžu mať daňovníci s nimi problém. V zásade však ide o kopírovanie toho, čo si podnikateľ vedie už doteraz v evidencii alebo v účtovníctve.
http://hnporadna.hnonline.sk/podnikanie-154/nove-tlacivo-danoveho-priznania-da-zivnostnikom-zabrat-605386