HomeVýstupy v médiách

HOSŤ V ŠTÚDIU: V. Sirotka o podaní kontrolného výkazu

TA3 HOSŤ V ŠTÚDIU: V. Sirotka o licenciách pre živnostníkov 11.6.2012
Podpora zamestnania 18.9.2012 – STV2
Správy RTVS – Okruh firiem s výnimkou na DPH rozšíria