HomeVýstupy v médiách

HOSŤ V ŠTÚDIU: V. Sirotka o podaní kontrolného výkazu

TA3 HOSŤ V ŠTÚDIU: Vladimír Sirotka o zmenách pre firmy v novom roku 19.12.2012
RTVS Správy a komentáre Odhaľovanie nelegálneho zamestnávania
BLOG Peter Andrišin „Matematika“ ministra zdravotníctva VČ