HomeVýstupy v médiách

Správy a komentáre RTVS 2

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7772/63750 RTVS 2 rozhovor s Ing. Vladimírom Sirotkom na tému reštrukturalizácia Váhostavu odvysielaný 19:30

Vyjadrenie pre TASR elektronizácia a kontrolne výkazy DPH
Hosť v štúdiu TA3 – V. Sirotka o legislatíve pre rodinné podniky
V. Sirotka na tému „Príspevky na podnikanie“ 24.8.2012 – TA3

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7772/63750
RTVS 2 rozhovor s Ing. Vladimírom Sirotkom na tému reštrukturalizácia Váhostavu odvysielaný 19:30