HomeVýstupy v médiách

Správy a komentáre RTVS 2

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7772/63750 RTVS 2 rozhovor s Ing. Vladimírom Sirotkom na tému reštrukturalizácia Váhostavu odvysielaný 19:30

ZÁZNAM: Hudacký o druhotnej platobnej neschopnosti podnikateľov
HOSŤ V ŠTÚDIU: V. Sirotka o podaní kontrolného výkazu
HOSŤ V ŠTÚDIU: V. Sirotka o poučení z kauzy Váhostav

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7772/63750
RTVS 2 rozhovor s Ing. Vladimírom Sirotkom na tému reštrukturalizácia Váhostavu odvysielaný 19:30