HomeOdborné semináre

Vysporiadanie dane z príjmu za rok 2013. Novela dane z príjmov a dopady na podnikateľské subjekty s účinnosťou od 1.1.2014

prednáša: Ing. Daniela Miháliková Daňové riaditeľstvo SR 1.termín: 10.1.2014 od 14:00 hod.

Seminár – DPH novela zákona od 1.1.2017, vybrané prípady z praxe
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roku 2014 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 01.01.2015
Kurzy odbornej prípravy z elektronického verejného obstarávania

prednáša: Ing. Daniela Miháliková
Daňové riaditeľstvo SR
1.termín: 10.1.2014 od 14:00 hod.