HomeOdborné semináre

Novela zákona o DPH

prednáša: Ing. Kožíková Ľubica, Daňové riaditeľstvo SR BA Termín: 13.1.2014 od 14:00 hod. Účastnícky poplatok na všetky semináre je 35 EUR+ DPH Cena pre účastníkov SAMP a SCIÚM 10% (prosím uviesť v prihláške).

Školenie o verejnom obstarávaní
1. Zasadnutie komisie NR SR pre podnikateľské prostredie, podporu malých a stredných podnikov a živnostníkov
Seminár novela zákona o dani z príjmov zákon č. 333/2014 Z.z.

prednáša: Ing. Kožíková Ľubica,
Daňové riaditeľstvo SR BA
Termín: 13.1.2014 od 14:00 hod.

Účastnícky poplatok na všetky semináre je 35 EUR+ DPH
Cena pre účastníkov SAMP a SCIÚM 10% (prosím uviesť v prihláške).