HomeAktualitySnem

Správa o činnosti SAMP za rok 2021/2022, 5.5.2022

Seminár -Nezaplatená faktúra
Pracovná zdravotná služba
SITA- Malým podnikom by pomohlo rodinné zdaňovanie

V súlade s uznesením snemu Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu (SCIÚM) zo dňa 11.12.2020 predkladáme Správu o činnosti SAMP za rok 2021/2022 zo dňa 5.5.2022

I. SAMP Správa o činnosti 2021-22