Ocenenie práce SAMP

HomeAktuality

Ocenenie práce SAMP

  V rámci predsedníctva SR v Rade Európy, bol prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, Ing. Vladimír Sirotka, CSc., ocenený medailou Slovenskej asociácie podnikových finančníkov za aktívnu spoluprácu.

Projekt odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva 30.10.2017
Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP
ergia ,s.r.o.

 

V rámci predsedníctva SR v Rade Európy, bol prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, Ing. Vladimír Sirotka, CSc., ocenený medailou Slovenskej asociácie podnikových finančníkov za aktívnu spoluprácu.