Ocenenie práce SAMP

HomeAktuality

Ocenenie práce SAMP

  V rámci predsedníctva SR v Rade Európy, bol prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, Ing. Vladimír Sirotka, CSc., ocenený medailou Slovenskej asociácie podnikových finančníkov za aktívnu spoluprácu.

Tlačová správa z Medzinárodnej konferencie Česko-Slovenský deň rodinného podnikania
Pripomienky k Novele zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch.
K o m u n i k é Z tlačovej konferencie Slovenskej asociácie malých podnikov, Dom podnikateľov, 11.2.2014

 

V rámci predsedníctva SR v Rade Európy, bol prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, Ing. Vladimír Sirotka, CSc., ocenený medailou Slovenskej asociácie podnikových finančníkov za aktívnu spoluprácu.