HomeVýstupy v médiách

Zmeny v preddavkoch na daň

http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/zmeny-v-preddavkoch-na-dan.htm Dátum publikácie: 2.1.2015 Autor: Bc. Katarína Danajovičová

TA3 HOSŤ V ŠTÚDIU: V. Sirotka o vyšších odvodoch pre živnostníkov 31.1.2013
TA3 HOSŤ V ŠTÚDIU: Vladimír Sirotka o ochrane subdodávateľov 26.9.2012
RTVS Správy a komentáre Odhaľovanie nelegálneho zamestnávania

http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/zmeny-v-preddavkoch-na-dan.htm

Dátum publikácie: 2.1.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová