HomeVýstupy v médiách

Zmeny v preddavkoch na daň

http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/zmeny-v-preddavkoch-na-dan.htm Dátum publikácie: 2.1.2015 Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Najhoršie za rok 2014 podnikatelia hodnotia zvýšenie minimálnej mzdy
ZÁZNAM: Hudacký o druhotnej platobnej neschopnosti podnikateľov
Vyjadrenie pre TASR elektronizácia a kontrolne výkazy DPH

http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/zmeny-v-preddavkoch-na-dan.htm

Dátum publikácie: 2.1.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová