HomeAktualityVýstupy v médiách

VEĽKÉ NOVINY TV JOJ -SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OMEZENÝM

http://velkenoviny.joj.sk/noviny-archiv/2014-12-05-velke-noviny-tv-joj.html# Vyjadrenie ing. Vladimír Sirotka príspevok odvysielaný v 13-tej minúte.

Pozvánka na VIII. konferenciu Rodinné podnikanie na Slovensku 24.11.2021
Prehľad najdôležitejších zmien počas pandémie od 24. 10. 2020
Otvorené listy premiérovi

http://velkenoviny.joj.sk/noviny-archiv/2014-12-05-velke-noviny-tv-joj.html#

Vyjadrenie ing. Vladimír Sirotka príspevok odvysielaný v 13-tej minúte.