HomeAktualityVýstupy v médiách

VEĽKÉ NOVINY TV JOJ -SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OMEZENÝM

http://velkenoviny.joj.sk/noviny-archiv/2014-12-05-velke-noviny-tv-joj.html# Vyjadrenie ing. Vladimír Sirotka príspevok odvysielaný v 13-tej minúte.

Školenie Daňové priznanie FO a PO, novela zákona o dani z príjmov
Nový zákon č. 343/2/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Seminár -Novela zákona o dani z príjmov

http://velkenoviny.joj.sk/noviny-archiv/2014-12-05-velke-noviny-tv-joj.html#

Vyjadrenie ing. Vladimír Sirotka príspevok odvysielaný v 13-tej minúte.