HomeVýstupy v médiách

TA3 Hlavné správy 9.10,2014 Viac kontrol,viac pokút

Za SAMP vyjadrenie ku kontrolám sociálnej poisťovne Eva Darášová príspevok odvysielaný v čase 18:36

Testovanie obyvateľstva alebo lockdown
Zdaniteľné príjmy fyzickej osoby
Správy a komentáre RTVS 2

Za SAMP vyjadrenie ku kontrolám sociálnej poisťovne Eva Darášová príspevok odvysielaný v čase 18:36