HomeVýstupy v médiách

TA3 Hlavné správy 9.10,2014 Viac kontrol,viac pokút

Za SAMP vyjadrenie ku kontrolám sociálnej poisťovne Eva Darášová príspevok odvysielaný v čase 18:36

Vladimír Sirotka o návrhu zákona o ochrane subdodávateľov 26.9.2012 – TA3
Cena gastrolístkov pôjde hore ešte v tomto roku
DPH budú platiť až po uhradení faktúry

Za SAMP vyjadrenie ku kontrolám sociálnej poisťovne Eva Darášová príspevok odvysielaný v čase 18:36